نوبت دهی اینترنتی با دکتر حسین ابراهیمی

حسین ابراهیمی

تخصص: بیماریهای مغز و اعصاب
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر رضا صادقی

رضا صادقی

تخصص: بیماریهای مغز و اعصاب
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر حسین حاجی عباسی

حسین حاجی عباسی

تخصص: بیماریهای مغز و اعصاب
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر کبری روحی

کبری روحی

تخصص: بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
رده علمی: فوق تخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر محمود ارشد

محمود ارشد

تخصص: بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
رده علمی: فوق تخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر فرحناز شکوهی

فرحناز شکوهی

تخصص: قلب و عروق
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر حمید حیات غیب

حمید حیات غیب

تخصص: جراحی مغز و اعصاب
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر حسین اسحاقی

حسین اسحاقی

تخصص: پوست
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر علی  نریمانی

علی نریمانی

تخصص: گوش حلق و بینی
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر هدی عین الهی

هدی عین الهی

تخصص: پوست
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471774   22471773