نوبت دهی اینترنتی با دکتر علیرضا شجریان

علیرضا شجریان

تخصص: کلینیک دیابت
رده علمی: دکترا
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر صدیقه  اسدی

صدیقه اسدی

تخصص: کلینیک دیابت
رده علمی: دکترا
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر نغمه صدیقی

نغمه صدیقی

تخصص: کلینیک دیابت
رده علمی: دکترا
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر ساجده مهربان کلشتری

ساجده مهربان کلشتری

تخصص: کلینیک دیابت
رده علمی: دکترا
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر سید شهاب الدین بنی هاشمیان

سید شهاب الدین بنی هاشمیان

تخصص: بیماریهای روماتیسمی
رده علمی: فوق تخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر سید علی موسوی

سید علی موسوی

تخصص: کلینیک دیابت
رده علمی: دکترا
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - کلینیک فوق تخصصی کوثر
شماره تماس: 22471773   

نوبت دهی اینترنتی با دکتر صادق محسنی ساطحی

صادق محسنی ساطحی

تخصص: کلینیک ارتوپدی
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بیمارستان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
شماره تماس: