نوبت دهی اینترنتی با دکتر شمیلا نوری

شمیلا نوری

تخصص: آسیب شناسی بالینی
رده علمی: متخصص
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شریعتی روبروی ظفر ک امانی پ 2طبقه5 - آزمایشگاه ظفر
شماره تماس: 09123582495